Historický časopis 04/1994
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

156

Rok vydania

1994

Hmotnosť

250,00g

Formát

170x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

H u n k a, Ján: Medené mince Bela Ш. – dôsledok menovej reformy v Uhorsku?   609

L u k a č k a, Ján: Majetky a spoločenské postavenie Diviackovcov v stredovekom Uhorsku   625

M r v a, Ivan: Hlavné príčiny povstania Františka П. Rákociho roku 1703   640

 

Rozhľady

G á l i k, Marián: Venetia – Porta Orientis (Benátky – brána do Orientu)   661

 

Materiály

H u č k o, Ján: Žiadosti slovenského národa ako reakcia na neriešenie slovenskej otázky v marcových zákonoch roku 1848   672

 

Recenzie

L e t z, R.: Slovensko v rokoch 1945 – 1948 na ceste ku komunistickej totalite (J. Bartl)  681

M i n á r, I.: Americkí Slováci a Slovensko (E. Jakešová)   684

K o ř a l k a, J.: Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815–1914. Sozialgeschichtliche Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen Ländern (D. Kováč)   687

M a g o c s i, P.  R.: Historical Atlas of East Central Europe. Cartographic design by G. J. Matthews (Ľ. Haraksim)   689

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   692

 

Historiografia na Slovensku 1992   717