Historický časopis 03/1996
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

216

Rok vydania

1996

Hmotnosť

359,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

Š e d i v ý, Juraj: Chápanie etník v nemeckých kronikách a obraz starých Maďarov na prelome 1. a 2. tisícročia   353

V y v í j a l o v á, Mária: Bratislavský dvor miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínskeho v rokoch 1766 – 1780   383

S o j k o v á, Zdenka: Slovanský sjezd a konec jara 1848 v politické publicistice Ľudovíta Štúra   398

H a l l o n, Ľudovít: Štátne zásahy do vývoja energetiky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938   431

P e š e k, Jan: Konflikt medzi štátom a katolíckou hierarchiou o prijatie a realizáciu „cirkevných zákonov“ (1949 – 1951)   444

 

Rozhľady

F a r k a s, József: Milan Hodža a roľnícke strany v Uhorsku   471

 

M a t e r i á 1 y

Z a j a c, Ladislav: Postavenie Šiesteho práporu pracovného zboru v slovenskej armáde v rokoch 1941 – 1943   486

 

Archív

B a r n o v s k ý, Michal: Dokument osudný pre autora a sporný pre historika   504

 

Recenzie

M l y n á r i k, J.: Rozdvojené dejepisectvo (I. Kamenec)   529

M i c h á l e k, S.: Nádeje a vytriezvenia. (Československo-americké hospodárske vzťahy v rokoch 1945 – 1951) (P. Petruf)   531

P e š e k, J.: Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948 – 1953 (S. Sikora)   534

Francúzsko a stredná Európa (1867 – 1914) (J. Hučko)   536

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   541