Historický časopis 02/2012
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

184

Rok vydania

2012

Hmotnosť

310,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

S t e i n h ü b e l, Ján: Bratislavský komitát 191
F a b r i c i u s, Miroslav: Bratislavská plodinová burza (1922 – 1952). Peripetie fungovania jednej inštitúcie 215
S i k o r a, Stanislav: Vývoj vo vedení Komunistickej strany Slovenska od augusta 1968 do apríla 1969 235

 

Rozhľady

S z i j á r t ó, István M.: Sociálne a kultúrne dejiny uhorského snemu v 18. storočí: čiastkové výsledky a zrejmé úlohy 257

 

Materiály

S e g ľ o v á, Lucia: Samosprávne revolučné orgány v Turci v roku 1918. Mikrohistorický prístup 271

 

Diskusia

U l i č n ý, Ferdinand: Etnonymy Sklávoi, Sclavi, Slovieni, Slováci, Slovania 301
V o d r á ž k a, Mirek: Kritická historiografie versus Hitlerovo proroctví v časopise Pamäť národa 331

 

R e c e n z i e

K ó n y a, Peter a kol.: Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí (Ingrid Kušniráková) 335
P á l, Judit: Unió vagy „unificáltatás“? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867 – 1872) (Roman Holec) 338
I v a n t y š y n o v á, Tatiana – Kodajová, Daniela a kol.: Východná dilema strednej Európy (Matej Hanula) 342
S o r b y, Karol R.: Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ (Pavol Petruf) 346

 

Glosy 349

 

Kronika 359

 

Obhájené práce 370