Historický časopis 01/1999
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

172

Rok vydania

1999

Hmotnosť

292,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

P e r n i š, Jaroslav: Posledná anjouovská kráľovná Mária Uhorská (1371 1395)   3

O s l a n s k ý, František: K vizitácii benediktínskych kláštorov na Slovensku začiatkom 16. storočia   18

H a r a k s i m, Ľudovít: Zakladatelia marxizmu o malých slovanských národoch Podunajskej monarchie v revolučných rokoch 1848 1849  33

Š v o r c, Peter: Prouhorské integračné snahy na území Slovenska na konci roku 1918   44

P a v l e n k o, Mykola: Politika Československa k internovaným ukrajinským vojakom v rokoch 1919 – 1923   56

P e š e k, Jan: Štát a rímskokatolícka cirkev na Slovensku v období prvej krízy totalitného režimu (1953 – 1957)   70

 

Rozhľady

P r ô č k o v á, Florentína: Vietnam a krajiny juhovýchodnej Ázie v povojnovom období   88

 

Archív

B y s t r i c k ý, Valerián: Zasadnutie Slovenského snemu 14. marca 1939   105

 

Recenzie

H o r v á t h, P.: Anton Bemolák (1762 – 1813). Pôvod a osudy jeho rodiny. Život a dielo (E. Kowalská)   115

K l i m e k, A. : Říjen 1918. Vznik Československa (R. Holec)  117

N e m i r o v s k i j, E.: Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrilischen Schrift (E. Frimmová – P. Žeňuch)   119

G j a l c c h ä n, Sönam: Zrcadlo králů (M. Slobodník)   121

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   125