Historický časopis 05/2017
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina - francúzština

Počet strán

167

Rok vydania

2017

Hmotnosť

286,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Articles

V ö r ö s, László: The social function of historical knowledge and scholarly history writing in the 21st century  785

Š u c h, Juraj: The constructivist understanding of history and its ethical dimension  799

H u d á č e k, Pavol: Silva Bereg. A Royal Forest in Medieval Hungary  809

K u š n i r á k o v á, Ingrid: Social and health care in the Kingdom of Hungary in the first half of the 19th century  849

B o i s s e r i e, Étienne: «La situation n’est pas encore critique... » Les problèmes de contrôle de la Slovaquie dans la correspondance Markovič – Beneš – Šrobár (février – mai 1919)  879

M i c h á l e k, Slavomír: The Tripartite Commission and the Czechoslovak monetary gold  895

 

R e v i e w s

H l a v a č k o v á, Miriam (ed.).: From symbol to word. Forms of medieval communication (Marek Druga)  931

D u c h o ň o v á, Diana – L e n g y e l o v á, Tünde: Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Lifes (Michal Bada)  935

K o v á č, Dušan – K o w a l s k á, Eva – Š o l t é s, Peter et al.: Society in Slovakia in the long 19th century (László Vörös)  939

L o n d á k, Miroslav – M i c h á l e k , Slavomír – W e i s s, Peter et al.: Slovakia: A European Story (Jakub Drábik)  947