Historický časopis 02/1994
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

232

Rok vydania

1994

Hmotnosť

391,00g

Formát

170x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S c h w i n g e r o v á, Mária: Problém genézy arianizmu v kontexte s alexandrijskou židovsko-kresťanskou myšlienkovou tradíciou   169

C h a s t a i n, James: Postavenie Slovanov v strednej Európe a politika Francúzska roku 1848   186

P í s c h, Mikuláš: Postoj slovenskej sociálnej demokracie k balkánskym premenám (1908 – 1914)  203

Z a v a c k á, Katarína: Právne systémy a tradície na Slovensku v období vzniku ČSR  215

Š u c h o v á, Xénia: Administratívna samospráva v koncepciách slovenských centralistov Milana Hodžu a Ivana Dérera   226

M a r e s, Antoine: Slobodné Francúzsko a stredná a východná Európa v rokoch 1940 – 1944   245

M u l í k, Peter: Vatikánska politika a diplomacia v stredovýchodnej Európe v rokoch 1939 – 1950   278

 

Rozhľady

Ď u r i c a, S. Milan: Kedy sa začínajú dejiny Slovákov?   299

S r o k a, Stanislaw: Úvahy o vierohodnosti listiny z roku 1301 na Plaveč   316

G á l i k, Marián: Viae sericae alebo hodvábne cesty – spostredkovatelia medzi Áziou a Európu   322

 

Materiály

Ch y t k a, Stanislav V.: Niektoré snahy o budovanie národnej armády Slovenska v rokoch 1938 – 1939   333

 

Archív

M l y n á r i k, Ján: Začiatky komunistického hnutia na Slovensku a jeho vedúce osobnosti   341

 

Recenzie

B r o d, T.: Československo a Sovětský svaz v letech 1939–1945 (I. Kamenec)   361

Geschichtswissenschaft vor 2000. Perspektiven der Historiographie, Geschichtstheorie, Sozial- und Kulturgeschichte, Festschrift für Georg G. Iggers zum 65. Geburtstag (J. Kudrna)   363

K á l l a y, K. von – S p e t k o, J.: Slowakei (M. Krajčovič)   366

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA