Historický časopis 05/2013
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

164

Rok vydania

2013

Hmotnosť

275,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

S t e i n h ü b e l, Ján: The County of Bratislava  3

H o l l ý, Karol: The Proposed Federalization of the Habsburg Monarchy in the Work The United States of Greater Austria by Aurel C. Popovici  29

H o l e c, Roman – B o v a n, Marián: A Slovak Lackey at the Vienna Court and his Virtual Life in Hungarian Politics and Culture 51

L a c k o, Miroslav: Economic Policy and Mining Interest Organizations in Slovakia up to 1929  81

F a b r i c i u s, Miroslav: The Bratislava Commodity Exchange (1922 – 1952). The Varied Functioning of an Institution  107

S i k o r a, Stanislav: The Development of the Leadership of the Communist Party of Slovakia from August 1968 to April 1969  129

 

R e v i e w s

L e n g y e l o v á , Tünde: The Thurzos and their Historical Significance (Tomáš Janura)  153

K u š n i r á k o v á, Ingrid et al.: “We will go out at night in a torch lit procession and enlighten the world” The integrative and mobilizing significance of celebrations in the life of society (Dušan Škvarna)  155

S e g e š, Dušan – H e r t e l, Maroš – B y s t r i c k ý, Valerián: Slovakia and the Slovak Question in Polish and Hungarian diplomatic documents in the period 1938 – 1939 (Martin Vašš) 158

P e š e k, Jan. The Communist Party of Slovakia. History of a political organization I. On the road to power (1945 – 1948), In power – from the coup to attempted reform (1948 –1968) (Stanislav Sikora) 162