Historick? ?asopis 05/2013
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

164

Rok vydania

2013

Hmotnosť

275,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

S t e i n h ? b e l, J?n: The County of Bratislava  3

H o l l ?, Karol: The Proposed Federalization of the Habsburg Monarchy in the Work The United States of Greater Austria by Aurel C. Popovici  29

H o l e c, Roman ? B o v a n, Mari?n: A Slovak Lackey at the Vienna Court and his Virtual Life in Hungarian Politics and Culture 51

L a c k o, Miroslav: Economic Policy and Mining Interest Organizations in Slovakia up to 1929  81

F a b r i c i u s, Miroslav: The Bratislava Commodity Exchange (1922 ? 1952). The Varied Functioning of an Institution  107

S i k o r a, Stanislav: The Development of the Leadership of the Communist Party of Slovakia from August 1968 to April 1969  129

 

R e v i e w s

L e n g y e l o v ? , T?nde: The Thurzos and their Historical Significance (Tom?? Janura)  153

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid et al.: ?We will go out at night in a torch lit procession and enlighten the world? The integrative and mobilizing significance of celebrations in the life of society (Du?an ?kvarna)  155

S e g e ?, Du?an ? H e r t e l, Maro? ? B y s t r i c k ?, Valeri?n: Slovakia and the Slovak Question in Polish and Hungarian diplomatic documents in the period 1938 ? 1939 (Martin Va??) 158

P e ? e k, Jan. The Communist Party of Slovakia. History of a political organization I. On the road to power (1945 ? 1948), In power ? from the coup to attempted reform (1948 ?1968) (Stanislav Sikora) 162