Historický časopis 01/2005
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

216

Rok vydania

2005

Hmotnosť

352,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

H o l l ý, Karol: Kňažná Salomea a uhorsko-poľské vzťahy v rokoch 1214 – 1241   3

Š t i l l a, Miloš: Martin Čulen a slovenská politika v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 19. storočia   29

K o v á č, Dušan: Nacionalizmus a politická kultúra v Rakúsko-Uhorsku v období dualizmu   45

H a l l o n, Ľudovít: Úloha Milana Hodžu v komerčnom bankovníctve Slovenska v rokoch 1918 – 1938  57

C h u d j á k, František: Menová reforma v Československu roku 1945 (slovenské predstavy a požiadavky)  71

 

Materiály

M a č u h a, Maroš: Listy Matúša Ivanku, prefekta turčianskych majetkov rodu Révai, z rokov 1601 – 1625   93

 

Rozhľady

P ó k, Attila: História v transformačnom procese Maďarska 111

 

Archív

P e t r u f, Pavol – S e g e š, Dušan: Memorandum Karola Sidora. Slovenská otázka z júna 1943 123

 

Recenzie

Zborník na počesť Dariny Bialekovej (R. Marsina) 151

V a r i n s k ý, Vladimír: Tábory nútenej práce na Slovensku v rokoch 1941 – 1953 (J. Pešek)  153

K u  k  l  í  k, J. (ml.) – N ě m e č e k, J.: Proti Benešovi!... Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýne 1939–1945 (Z. Kámík)    156 

D u č-F a j f e r, H.: Literatura lemkowska w drugiej polowie XIX i na poczatku XX wieku. 7. zv. (O. R. Halaga)  162

C s u k o v i t s, E.: Középkori magyar zarándokok (V. Múcska)   164

V i d a l, C.: Checas de Madrid (P. Száraz)   169

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA