Historický časopis 03/2000
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

184

Rok vydania

2000

Hmotnosť

316,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

Š i m e k o v á, Slávka: Židia v právnych pamiatkach za Arpádovcov  401

T i l k o v s z k y, Lorant: Ľudovít Žigmund Szeberényi a Slováci v Maďarsku   417

H a r b u ľ o v á, Ľubica: Pôsobenie ruskej porevolučnej emigrácie na Slovensku v rokoch 1920 – 1939   435

Š t e f á n i k o v á, Antonia: O niektorých aspektoch zahraničného obchodu Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945   462

P e š e k, Jan: Štátna bezpečnosť na Slovensku v období pokusu o spoločenskú reformu a jeho likvidácie (1968 – 1970)   478

 

Rozhľady

M u š i n k a, Mikulaš: Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov a Slovensko   495

 

Materiály

B o b r i k, Miroslav: Činnosť Nemeckého telocvičného a športového zväzu v období slovenského štátu (1939 – 1945)   505

 

Archív

K o v á č, Dušan: Štefánikovo talianske memorandum z apríla 1916   517

 

Recenzie

Kronika 20. storočia (P. Petruf)   534

Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, 3 (R. Holec)   536

R y c h l i k, J.: Češi a Slováci ve 20. století. Československé vztahy 1914 – 1945 (L. Suško   540

Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Slowacy w 20 wieku (J. Valenta)   547

Vostočnaja Jevropa v dokumentach rossijskich archivov 1944 –1953 gg. (M. Barnovský)   552

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   556